Hotline 02-2954235

รับตัดยูนิฟอร์ม

INNOVATION

นวัตกรรมของบริษัท


Soil release

ผ้าผ่านกระบวนการเคลือบสารสลายรอยเปื้อน ซึ่งทำให้การซักล้างสิ่งสกปรกออกจากเนื้อผ้าได้ง่าย จึงทำให้ผ้ามีความสะอาด สีสันสดใสยาวนานกว่า