Hotline 02-2954235

รับตัดยูนิฟอร์ม

INNOVATION

นวัตกรรมของบริษัท

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรม ที่มีคุณภาพ ”

INNOVATION

ตลอด 4 ทศวรรษที่ผ่านมา บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ สร้างนวัตกรรม เพื่อเป็นที่ 1 ในใจของลูกค้า โดยมุ่งหวังในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน และมีส่วนร่วมในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ERAWAN ZINC

คือ นวัตกรรมผ้าที่ผลิตขึ้นจากเส้นใย Perma ด้วยเทคโนโลยีการนำอนุภาค นาโนซิงค์ ช่วยลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของกลิ่นอับชื้น คุณสมบัติพิเศษอนุภาค นาโนซิงค์จะฝังตัวอยู่ภายในเส้นใยอย่างถาวร ทำให้ มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99 % ตลอดอายุการใช้งาน

DRY-TECH TECHNOLOGY

คือ นวัตกรรมผ้าที่ผลิตขึ้นจากเส้นใย Perma ด้วยเทคโนโลยีการนำอนุภาค นาโนซิงค์ ช่วยลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของกลิ่นอับชื้น คุณสมบัติพิเศษอนุภาค นาโนซิงค์จะฝังตัวอยู่ภายในเส้นใยอย่างถาวร ทำให้ มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99 % ตลอดอายุการใช้งาน

DRY-TECH TECHNOLOGY

คือ นวัตกรรมผ้าที่ผลิตขึ้นจากเส้นใย Perma ด้วยเทคโนโลยีการนำอนุภาค นาโนซิงค์ ช่วยลดการเกิดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุ ของกลิ่นอับชื้น คุณสมบัติพิเศษอนุภาค นาโนซิงค์จะฝังตัวอยู่ภายในเส้นใยอย่างถาวร ทำให้ มีประสิทธิภาพในการลดเชื้อแบคทีเรียได้มากกว่า 99 % ตลอดอายุการใช้งาน

"ติดต่อสอบถามข้อมูล ขอดูตัวอย่างผลงาน นัดเยี่ยมชมโชว์รูม"
แผนก WORKWEAR
Hot line!! 081-632-1070 084-696-2399